Hanggliding / Paragliding

NLF / Taxonomy / Term / Hanggliding / Paragliding

Momskompensasjonen - 3,3 millioner til NLF og klubbene

Norges Luftsportforbund og forbundets klubber er tildelt kr 3.346.103,- i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2011 (for regnskapsåret 2010). Det er en økning på 1,3 mill fra året før. 76 av klubbene tilsluttet NLF får til sammen nær 2,3 millioner inn på konto før jul. NLF sentralt får litt over en million i kompensasjon. Fordelingen ble offentliggjort på Norges Idrettsforbunds nettsider forrige dagen.

PPG lisens

Hei.
Er det lovligt å ta ppg lisens i utlandet. Da det ikke er noen som har kurs her hjemme, vil jeg gjerne reise utenlans for å ta kurset.
Og om det er lovligt, hvor lenge kan en fly utenlans lisens før en må konventere til norsk lisens.
Har norsk pp5 lisens.