Hanggliding / Paragliding

NLF / Taxonomy / Term / Hanggliding / Paragliding

Ny hang og paragliderbrosjyre

HP seksjonen har med hjelp fra Jan Richard Hansen fått laget en ny brosjyre som vi kan dele ut til de som viser interesse. I løpet av den nærmeste fremtid vil vi pakke 50 stk og sende til hver av våre 50 klubber. Del disse ut og bruk dem aktivt til å verve nye medlemmer.

Rikssenteret i Vågå

Etter å ha vurdert hvilke muligheter som vi har vedr. Rikssenteret i Vågå har HP/NLF kommet til en konklusjon. Styret har vedtatt at senteret skal bygges opp igjen slik det var. Det finnes ingen andre gjenomførbare muligheter.

Ulykkesoversikt 2011

Vedlagte dokument gir oversikt over alle rapporterte ulykker med paraglider og hangglider i Norge i 2011. Detaljer som sertifikatnivå, erfaring, vinge etc er med. Er det ulykker man vet om som ikke er der ta kontakt med seksjonen. Vi ønsker alle et sikkert nytt flyår i 2012. Hilsen Arne