Ballong

NLF / Taxonomy / Term / Ballong

Klubber

Ballongklubben Frisk Bris er den eneste klubben tilsluttet Norges Luftsportforbund. Alle som ønsker å drive med ballongsport skal derfor være medlem i denne klubben, selv om man også kan tilhøre en lokal underklubb som eier en eller flere ballonger.

Om ballongflyging

Brødrene Joseph og Etienne Montgolfier bygget det første fungerende luftfartøyet, en varmluftsballong. Den første bemannede oppstigningen skjedde 21. november 1783 i Paris. Ballongen var av papir og malt i blått og gult. Under selve ballonghylsteret hang en platform hvor ballongfarerne Pilatre de Rozier og Marquis d'Arlandes sto. Varmekilden var en ildgryte hvor de fyrte med halm og tøyfiller under ferden. Gassballongen kom samme året og i løpet av de neste 200 år var det den mest brukte ballongtypen.