Norges Luftsportforbund

NLF / Seksjon / Norges Luftsportforbund

Medlemsservice - medlemsdata

Nedenfor kan du melde deg inn i klubber tilknyttet NLF. Du kan også administere ditt eget medlemskap og de opplysninger som er registrert på deg som medlem. Eksisterende medlemer vil finne medlemsnummer og personlig nøkkel på medlemskortet.  Velg en av lenkene nedenfor:

NAKs kårde 2011

Løytnant Carl Waldemar Wilhelmsen ble i år tildelt NAKs kårde, en utmerkelse NLF (den gang Norsk Aero Klubb, NAK) har delt ut siden 1962.

Kongepokalen

For 2019 er det bestemt at NLFs kongepokaler skal tildeles i mikroflyging og motorflyging. Det er bekreftet fra NIF at luftsport disponerer to pokaler også i 2019.