Norges Luftsportforbund

NLF / Seksjon / Norges Luftsportforbund

NLFs logokonkurranse avsluttet

NLF arrangerte en konkurranse for å komme fram til en ny logo. Konkurransen har skapt et stort engasjement, med nærmere 500 ulike forslag. Alle har blitt vurdert og bedømt, men en samlet jury har enstemmig kommet til at ingen av de innsendte forslagene fremstår som aktuelle til å erstatte nåværende logo.

Idrettsregistreringen 2015

Idrettsregistreringen 2015 åpnet 2. januar. Registreringen må være fullført i løpet av januar.
Vi har nå gjort tilgjengelig medlemstall og oversikt over lisenser pr. 31.12.2014. Dette er tall som klubben trenger for å registrere medlemstall og oversikt over aktive medlemmer.