Norges Luftsportforbund

NLF / Seksjon / Norges Luftsportforbund

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet "Nytt fra NLF" sendes ut som PDF-lenke hver måned til alle som er registrert med e-postadresse i medlemsregisteret MelWin og som ikke har reservert seg mot å motta nyhetsbrevet. Fra og med februar 2015 sendes nyhetsbrevet ut som HTML-epost.

Ny logo og grafisk profil for NLF

Da Norges Luftsportforbund ville ha ny logo og grafisk profil ble det utlyst en konkurranse med 50.000 kr. i premie. Etter fristen var det kommet inn utrolige 400 ulike forslag. Ingen av forslagene tilfredsstilte alle kriterier juryen hadde, men forbundets mangeårige samarbeidspartner Claes Holmbergs bidrag var på sporet av noe, og ble invitert til å tegne videre sammen med juryen. Resultatet ble vedtatt av Forbundsstyret den 6. mai, og er nå NLFs nye logo.

MVA-kompensasjon 2015

Klubbene kan nå søke om kompensasjon for vare- og tjenestemoms. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.