Motorfly

NLF / Seksjon / Motorfly

Momskompensasjonen - 3,3 millioner til NLF og klubbene

Norges Luftsportforbund og forbundets klubber er tildelt kr 3.346.103,- i kompensasjon for vare- og tjenestemoms i 2011 (for regnskapsåret 2010). Det er en økning på 1,3 mill fra året før. 76 av klubbene tilsluttet NLF får til sammen nær 2,3 millioner inn på konto før jul. NLF sentralt får litt over en million i kompensasjon. Fordelingen ble offentliggjort på Norges Idrettsforbunds nettsider forrige dagen.

Skolesjefseminar/FI-refresher 2011

All informasjonen i forbindelse med seminaret ligger tilknyttet denne artikkelen. Presentasjonene, program etc. ligger som vedlegg nederst i artikkelen. Det er viktig å være klar over at informasjonen som er vedlagt er sammenstilt ut ifra et øyeblikksbilde og kun er gyldig i forhold til eksisterende reglverk på angjeldende tidspunkt. Forandringer kan inntreffe raskt.
Dato: 
Fredag, 4. november 2011 - 12:00 to Søndag, 6. november 2011 - 17:00

14 klubber har søkt om utstyrsmidler

Ved søknadsfristens utløp var det registrert søknader fra 14 av NLFs medlemsklubber for tilsammen 240.800 kroner. De totale anskaffelseskostnadene er på hele 722.037 kroner, hvorav det kan søkes om støtte for 1/3 av kostnadene. De fleste søknadene gjaldt redningsvester, nødfallskjermer, nødåpnere, FLARM og annet nødutstyr.

Harald Krogs minnefond

Harald Krogs minnefond ble opprettet av foreldrene Arnfin og Bjørg Borge Krog etter at sønnen omkom som flyger, sammen med fire andre, i en flyulykke på Hardangervidda 12. september 1990. Grunnkapitalen var ved opprettelsen i 1991 på 150.000 kroner.