Motorfly

NLF / Seksjon / Motorfly

Flyoperativt forum med tilbud til NLF

Flyoperativt Forum er en operativ luftfartskonferanse som samler flyoperativt personell på ledelsesnivå fra alle selskap/aktører i norsk og nordisk luftfart i april hvert år.
Neste konferanse er 7 - 9. april 2014.
Som i 2013 vil vi også i år ha mange spennende foredragsholdere og det vil bli spennende og tidsaktuelle temaer.

Dato: 
Mandag, 7. april 2014 - 18:00 to Onsdag, 9. april 2014 - 16:00