Motorfly

NLF / Seksjon / Motorfly

Bruk av Melwin CAMO datasystem

Alle motorfly er i kategorien "ukontrollert miljø" så for disse, og for seilfly der eieren har valg denne kategorien frivillig, er tidsregistrenig valgfritt.
Vi anbefaler uansett alle til å legge inn flytid for å få best mulig oversikt over eget fartøy. NLF har etablert en elektronisk tjeneste for innrapportering av gangtid.
I tillegg er Melwin CAMO et omfattende system for oppfølging av både fly og komponenter. Ingen systemer blir bedre enn kvaliteten på dataene som legges inn.
Derfor oppfordres eiere av fly i "unkontrollert miljø" til å følge opp sin Melwin flykonto med korrekte og oppdaterte data. For seilflyene i kontrollert miljø oppdateres alle data utover flytid, av NLF CAMO og flyets tekniker

NLF CAMO er pålagt å føre fortløpende kontroll med flytiden til alle tilsluttede seilfly som opererer i "Kontrollert miljø". Disse skal rapportere flytid minst per 1. mai og 1. november hvert år.

Luftsportsuka 2014 - PPL eksamen

Siste Nytt – Luftsportsuka 2014
Det er en stor glede å kunne presentere en fantastisk nyhet under Luftsportsuka 2014.
Det vil være mulig å ta PPL teorieksamen lørdag 21 Juni under Luftsportsuka på Elverum. Alle som er klare for eksamen til full PPL-eksamen eller bare enkeltfag, vil kunne avlegge eksamen på Luftsportsuka. Denne ekstra eksamensdagen er et samarbeidsprosjekt mellom NLF og Luftfartstilsynet. 
Det vil også bli mulighet for de som ønsker (anbefales) å delta på et 2 dagers oppfriskningskurs i teori, samt et praktisk radiotelefonikurs. 
Vi jobber også med å få på plass kontrollant til praktisk prøve i radiotelefoni. Denne prøven vil omfatte den påkrevde språktesten.
Kort sagt, i år vil det blir full offisiell eksamen under Luftsportsuka. Vi gleder oss! 
Nærmere informasjon om påmelding kommer på NLFs hjemmesider.