Motorfly

NLF / Seksjon / Motorfly

Fly-in på Tynset Flyplass

Tynset Flyklubb arrangerer Fly-In på Tynset Flyplass lørdag 16. august 2014. Vi håper på fint flyvær, og mange besøkende fly denne helgen. Velkommen til Tynset!
Dato: 
Lørdag, 16. august 2014 (Hele dagen)

Norway Control fra 6.mars

Når du skal ut og fly fra og med 6. mars i år, og skal kalle opp Oslo kontrollsentral (gjelder for deg som da skal fly utenom TMA`ene og ønsker å snakke med ATC), skal nå kalle opp «Norway Control» og ikke de gamle Oslo Control, Bodø eller Stavanger Control.

 

Bruk av Melwin CAMO datasystem

Alle motorfly er i kategorien "ukontrollert miljø" så for disse, og for seilfly der eieren har valg denne kategorien frivillig, er tidsregistrenig valgfritt.
Vi anbefaler uansett alle til å legge inn flytid for å få best mulig oversikt over eget fartøy. NLF har etablert en elektronisk tjeneste for innrapportering av gangtid.
I tillegg er Melwin CAMO et omfattende system for oppfølging av både fly og komponenter. Ingen systemer blir bedre enn kvaliteten på dataene som legges inn.
Derfor oppfordres eiere av fly i "unkontrollert miljø" til å følge opp sin Melwin flykonto med korrekte og oppdaterte data. For seilflyene i kontrollert miljø oppdateres alle data utover flytid, av NLF CAMO og flyets tekniker

NLF CAMO er pålagt å føre fortløpende kontroll med flytiden til alle tilsluttede seilfly som opererer i "Kontrollert miljø". Disse skal rapportere flytid minst per 1. mai og 1. november hvert år.