Motorfly

NLF / Seksjon / Motorfly

Er du den nye lederen av Flytjenesten i NLF Motorflyseksjonen? Søknadsfristen er nå over.

NAK`s Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste utført av klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund, herunder redningstjeneste og skogbrannovervåkning. Tjenesten forvalter et årlig budsjett på om lag 600 000 kroner. Vår nåværende leder har etter mange år i denne rollen gitt beskjed om at han ønsker avløsning som leder av Flytjenesten i NLF Motorflyseksjonen, og vi søker hans etterfølger.