Motorfly

NLF / Seksjon / Motorfly

Styreprotokoller

Protokoller fra møter i Motorflystyret. Usignert, men bekreftet, protokoll fra styremøte 2020 01 ble lagt ut 17. februar. Seksjonsstyrets neste møte er berammet til 31. mars.

Tor Endre Sved tildelt NLFs gullnål

Torsdag 11. april arrangerte Værnes Flyklubb sikkerhetsmøte for både Mikro- og Motorpiloter. Midt under under oppstarten og innledning til kveldens tema, ble kveldens møtearrangører Tor Endre Sved og Svein Åkervik avbrutt. NLFs president Asle Sudbø ble introdusert. Med seg hadde Asle en overraskelse til langvarig motorflyger og primus motor for mikroflygerne i klubben, nemlig Tor.