Motorfly

NLF / Seksjon / Motorfly

Fagernes TIZ

Selv om AFIS-tjenesten på Fagernes for tiden ikke er bemannet, eksisterer fortsatt  Fagernes TIZ - Traffic Information Zone.

Tisleifjorden Splash-In

17. september 2016 : Nlf Ski- & sjøflykomiteen og Hallingdal FK arrangerer splash-In på Tisleifjorden ved Oset Hotell. Det blir landingskonkurranse og presisjons dropp. Flotte pokaler.

Dato: 
Lørdag, 17. september 2016 - 10:57

Husodden Splash-In

Det blir flytreff for hjulfly og sjøfly på Husodden. Motorfly og Mikrofly

Dato: 
Lørdag, 6. august 2016 (Hele dagen) to Søndag, 7. august 2016 (Hele dagen)

Skolehåndbok versjon 6.1 er tilgjengelig.

Versjon 6.1 er nå godkjent av Luftfartstilsynet.

Den etterlengtede oppdatering av Skolehåndboken for motorfly er nå tilgjengelig.
Den store endringen er at skoleprogrammet er oppdatert til også å omfatte program til LAPL (A). Det er også gjort noen mindre justeringer av innholdet i resten av boken. Det kan verdt å merke seg at kravet om at kandidatene må ha bestått full PPL teorieksamen før solo nå er tatt bort.