Motorfly

NLF / Seksjon / Motorfly

Samordnet rapportering 2017

Samordnet rapportering 2017 åpnet 1. april. Registreringen må være fullført i løpet av april. Vi har nå gjort tilgjengelig medlemstall og oversikt over lisenser pr. 31.12.2015. Dette er tall som klubben trenger for å registrere medlemstall og oversikt over aktive medlemmer.

Ungdomssamling Konkurranseflyging

I forbindelse med NM i presisjonsflyging på Geiteryggen flyplass ved Skien 27.mai vil det bli arrangert en ungdomssamling for motorflygere der fokus vil være på konkurranseflyging (ANR/presisjons-/rallyflyging).  Denne samlingen er rettet spesielt mot dere som ønsker å satse videre for å kunne he

Dato: 
Torsdag, 25. mai 2017 - 10:00 to Søndag, 28. mai 2017 - 10:00