NLF / Seksjon / Motorfly

Kurt Norevik tildelt Motorflyseksjonens hederstegn

Lederen for Motorflyseksjonens konkurranseutvalg og konkurranseleder for NM i presisjonsflyging, Kurt Norevik, ble avbrutt av generalsekretær John Eirik Laupsa da Kurt var i ferd med å begynne premieutdelingen etter helgens vellykkede mesterskap på Geiteryggen. Laupsa hadde gleden av å kunne tildele Kurt Norevik Motorflyseksjonens hederstegn for 2018.

VFR-guiden for 2018

VFR-guiden for 2018 er klar, og fungerer nå som et nettkurs. VFR-guiden gir allmennflygere oversikt over noen av de viktigste hensyn som må tas når en ferdes innenfor norsk område. 

NM i presisjonsflyging 2020

NM i presisjonsflyging 2020 er planlagt til Geiteryggen ved Skien lørdag 23 mai.  Pga tiltakene i forbindelse med korona-virus pandemien er det svært sannsynlig at NM utsettes til sensommer i første omgang.  Dette vil det bli tatt en avgjørelse på i løpet av april måned.