NLF / Seksjon / Fallskjerm

Adresse til Fallskjermseksjonen

Hei!
Det er nå snart ett år siden Luftsportsforbundet flyttet til Møllergata 39, 0179 Oslo. Fra 1. desember vil NLF ikke lenger få videresende post som sendes til adressen vi hadde tidligere! Hvorfor kommer jeg med akkurat dette nå, tenker dere muligens!?! Forholdet er slik at vi fortsatt får tilsendt fallskjermpost fra klubber og enkeltindivider som etter snart ett år - benytter vår forrige adresse. Alle fallskjermskjemaene som ligger ute på nlf.no har den nye adressen, men det er tydeligvis fortsatt mange som benytter skjemaer med gammel adresse. Kast alle slike opptrykte skjema og last ned nye fra http://nlf.no/fallskjerm/skjemaer Sender dere inn fornyelsesskjema mm til feil adresse etter 1. desember kommer dere til å vente forgjeves på respons fra medlemskapsseksjonen!

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 2014

Norges Idrettsforbund (NIF) sender i disse dager ut E-post til klubbene med informasjon om "Utstyrsordningen 2014".

NLF har foretatt noen små endringer på utstyrstypene som klubbene kan søke om, og fått dette godkjent av NIF og Kulturdepartementet.

NM og Kongepokal fallskjerm

Norgesmesterskapet i fallskjermgrenene firer formasjonshopping, åtter formasjonshopping og freefly startet med dårlig vær, og en stund var det en reell bekymring for om vi i det hele tatt ville rekke å få gyldige konkurranser i alle grener.