NLF / Seksjon / Fallskjerm

Sekretariatet har flyttet!

NLFs sekretariat har flyttet fra Rådhusgata 5b til moderne lokaler i femte etasje i Møllergata 39.
Vår nye adresse er Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo. Dette er både besøks- og postadresse. E-post: post@nlf.no Telefon 23 01 04 50. I forbindelse med flyttingen har NLF valgt å slutte med telefaks.

Nye priser på fallskjermforsikringene fra 2014

European Sports Cover har justeringer på prisene på våre forsikringer for 2014. De nye prisene er som følger:
Basis (UF1) justeres fra 540 til 590 fornyelse koster da kr 750.
Ekstra (UF2) fra 965 til 1050 fornyelse vil da koste kr 1210.
Utvidet ved død (UF3) fra 1000 til kr 1100.
Tandem fra 150 til kr 170.
Det er viktig å merke seg at franchisen flyttes fra 15 til 20 % invaliditet, dvs før det blir noen forsikringsutbetaling må man bli erklært for minimum 20 % medisinsk invalid.
For mer informasjon se her: