NLF / Seilfly / Utsjekk på seilfly med motor. Type SLG og SSG.
Steinar Øksenholt

Seilflyene har blitt mer avanserte i de siste årene med flaps, motor og avansert elektronikk. Det har vært flere hendelser og havarier av sertifikatpiloter de siste årene som SUK mener har sin virkelige årsak i måten utsjekken på flytypen har blitt gjennomført på.
På  seilflykonferansen i 2014 og under siste IK1/Skolesjefsamling i 2015 har utsjekk på nye flytyper blitt diskutert og det er enighet om at utsjekkene må bli grundigere.

Det er laget et nytt generelt utsjekksskjema som ligger under:
 http://nlf.no/seilfly/dokumenter «UTSJEKKSSKJEMA – SEILFLY - Generelt Versjon 01-2015»
Dette utsjekkskjemaet erstatter det gamle skjemaet som ble laget en gang før 1970.
For noen fly bør det lages eget utsjekkskjema som passer det spesifikke seilflyet. Instruktøren må vurdere dette i hvert enkelt tilfelle.

Motorbruk må repeteres flere ganger slik at det blir automatikk i bruken. Motorlære dekkes av øvelse M19 og er ikke med i det generelle utsjekksskjema. 
Utsjekkskjemaet bør fokusere på de tingene som har direkte med flysikkerhet å gjøre

A.  Hastigheter,
B.  Tyngdepunkt (vekter)
C.  Nødprosedyrer.

Endringene betyr at:
1. Flight og Maintenance manualene på flyet må leses bedre.
2. Noen praktiske flyøvelser må gjennomføres.

Øvelser som gjennomgås kvitters ut i flygetidsboka av instruktør.

Følgende gjelder seilflygere som skal sjekkes ut på seilfly med motor:

SSG - Self Sustained Glider – Utvidet typeutsjekk
Krav til utsjekk: 10 starter og stopp av motoren i lufta.
Følgende øvelser skal gjennomføres:
M10.Valg av oppstigningsrute. Vurdering ifm evt. motorkutt.
M16. Steiling og flikk under oppstigning.
M17. Motorkutt under avgang eller stigning.
M19 Gjennomgang av motoren på gjeldenede fly.
Motorlære, DI, Sjekklister, Motor inn/ut, Fuelforbruk

SLG - Self Launching Glider - Utsjekk
Krav til utsjekk: 3 timer og 10 landinger. Halvparten kan være solo
Følgende øvelser skal gjennomføres:
1.0 Innledning
2.0 Øvelser motorseilfly
M1. Orientering om oppstigning med motorseilfly.
M2. Orientering om avgangssjekk og avgang .
M10.Valg av oppstigningsrute. Vurdering ifm evt. motorkutt.
M11. Trening.
M12. Start og varmkjøring .
M13. Stopp av motor i lufta og på bakken .
M14. Motorbruk under avgang og oppstigning.
M15. Taxing med motorseilfly.
M16. Steiling og flikk under oppstigning.
M17. Motorkutt under avgang eller stigning.
M19 Gjennomgang av motoren på gjeldenede fly.
Motorlære, DI, Sjekklister, Motor inn/ut, Fuelforbruk