NLF / Seilfly / Revisjon 3 - Driftshåndbok Starmoen Flyplass
Steinar Øksenholt

Norges Luftsportforbund og flyplassledelsen ved Starmoen Flyplass har i etterkant av inspeskjon fra Luftfartstilsynet i mai revidert flyplasshåndboken. Revisjonen er omfattende på flere områder og det anbefalles derfor en komplett ny gjennomlesning av samtlige brukere av plassen.

Revisjon 3 - versjon 1. oktober 2014 er nå gjeldene.

I samarbeid med Jeppsen Airfield Maunual er det også utarbeidet en revisjon til vårt flyplass og innflygingskart.
I skrivende stund ser disse ut til å bli publisert 24. oktober. I hovedsak inneholder denne revisjon pressisering av godkjente avvik i flyplassens godkjenning samt korigering av oppslysninger slik at driftshåndboken og Jeppesen samsvarer.