NLF / Seilfly / Revisjon 2 - Driftshåndbok Starmoen flyplass, versjon 1. april 2014
Steinar Øksenholt

Det er i dag publisert revisjon  2 av Starmoen Flyplass sin driftshåndbok gjeldene fra 1. april 2014

Alle brukere av Starmoen Flyplass skal ha kjennskap til boken og forholde seg til denne.

Håndboken er publisert her: http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/driftshandbok_starmoen_flyplass_20140401.pdf

For seilflyging fra Ole Reistad Senter er det videre en ny utgave instruksen med samme dato. Denne finnes her:
http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/instruks_ors_2014.pdf

Steinar Øksenholt
Flyplassjef Starmoen Flyplass - Elverum