NLF / Seilfly / Hva skjer med ATO og LAPL?
Steinar Øksenholt

Innføringen av nye sertifikater (LAPL) og etablering av utdanningsorganisasjonen (ATO) har en opprinnelig frist til den 7. april 2015. S/NLF har tatt høyde for å bygge opp en sentral ATO hvor klubbene kan knytte seg til som «satellitter» - i praksis veldig likt slik vi har det i dag.

Våre gyldige flygebevis skal også konverteres til LAPL. Sammen med LT har vi avdekket at den enkelte pilot i de fleste tilfeller vil mangle teoretisk opplæring i communications (flytelefoni) og human performance and limitation (MYB – menneskelige ytelser og begrensinger).  Piloter som har gyldig RTL-sertifikat og MYB-faget dekket fra PPL eller tilsvarende når allerede disse kravene.  S/NLF jobber med å ta fram kurs, litteratur, teoretiske og prøver for fagene slik at de kan avlegges i klubben som for øvrige
seilflyfag. Dette ser vi som mulig så lenge vi kun skal dekke opp kravet til konvertering for LAPL for seilfly. S/NLF har så langt ikke anbefalt oppstart av konvertering.

I sommer har det nådd oss informasjon om at innføring høyst sannsynlig vil bli utsatt med 3 år og at vi kan fortsette med nasjonale regler og sertifikater en god stund til (2018). De formelle vedtak om dette vil fattes i EASA og EU denne høsten. Under Nordisk møte med våre kollegaer i norden er det helt klart at alle nasjoner nå vil vente og se hva dette innebærer. Utsettelsen innebærer også et arbeid med å forenkle spesielt dette som har med ATO og gjøre. Fra utøverorganisasjonen er dette selvsagt støttet og godt mottatt og det viser at noe ble lært ved innføringen av Part-M og CAMO.

Norges Luftsportforbund har lenge gitt klart uttrykk for at organisasjonen er klar for å ta på seg myndighetsoppgaver. Samferdselsdepartementet (SD) har sett inn i dette og en avklaring forventes også denne høsten.  Ikke helt usannsynlig vil en modell med NLF som myndighet og S/NLF som ATO bli de norske seilflygere og klubber skal forholde seg til i fremtiden.

Mest spenning knytter deg sel allikevel til om utsettelsen på 3 år nå blir vedtatt og hvilke forenklinger dette medfører. S/NLF vil gi under Seilflykonferansen 3.-5. oktober informere mer.