NLF / Seilfly / Hendelser 2019
Steinar Øksenholt

Rapporter fra Sikkerhet og Utdanningsutvalget (SU)  i Seilflyseksjonen
Rapporter fra SU er basert på rapport fra fartøyssjef, eller annen ansvarlig person. Ved enkelte hendelser og havarier gjennomfører S/NLF en mer utvidet gransking/undersøkelse. Det  understrekes at disse rapportene er foreløpige inntil endelig rapport er utgitt av SHT, eller SU.

Fra 2018 er det nytt skjema for rapportering (OBS! Benytt Adobe ved nedlasting. Etter utfylling trykk send elektronisk i blått feldt første side)
Rapporteringsskjema finnes her: http://www.nlf.no/sites/default/files/seilfly/dokument/skjema_for_varsling_av_seilflyhendelse_i_s_nlf_v7.pdf

Her følger en kort oversikt over hendelser og uhell med seilfly som er rapportert til Seilflyseksjonen så langt i år. Innholdet i rapportene er gjengitt i kortversjon sammen med en kort kommentar fra Sikkerhets- og utdanningskomiteen i S/NLF (SU).  Disse er kun å betrakte som generelle kommentarer som ikke tar stilling til eventuelle årsaks- eller skyldforhold.

Forklaring til fargekode og status:

RØD: Rapport innsendt, eller på vei inn etter anmodning
GUL: Hendelsen er behandlet i SUK og rapport skrives legges ut innen en  til to uker
GRØNN: Rapporter som er ferdig behandlet og publisert på web

 

Nr Status Dato LN- Flytype Hendelse
5/2019 Mottatt 03.05 GUF ASW-20 Strukturelle skader i buken etter utelanding
4/2019 Mottatt 03.05 GOM ASH-31Mi Fatal ulykke (SHT)
3/2019 Mottatt 16.04 GDE Discus 2b Hooden knuser i slep, 3-400m, personskade med kutt i ansiktet. (NLF)
2/2019 Mottatt 15.04 GCN DG1000 Avbrutt slep med forsert utelanding
1/2019 Mottatt 16.03 GAO Duo Discus Hull i vinge, demonteringsskade

 

Rapporter fra 2018: http://www.nlf.no/seilfly/hendelser-2018
Rapporter fra perioden 2001-2017 finner du her: http://www.nlf.no/node/378/wideart