NLF / Seilfly / Forsikringstilbudene sendt 28. desember
Steinar Øksenholt

Forsikringstilbudene for seilflyene forsikret i fellespolisen med Inter Hannover ble sendt ut i dag 28. desember. Tilbudet er gyldig til 31. januar 2014 og endringer skal meldes skriftelig til administrasjonen innen denne tid. Tilbudet er gitt med utgangspunkt i den avtalen som utløper nå 31. desember. Flyene i ordningen er dekket i tilbudsperioden.