NLF / Seilfly / Endring i organisasjonen
Steinar Øksenholt
Foto: Steinar Øksenholt

Fra 1. juni 2011 overtar fagsjef Steinar Øksenholt også funksjonene som daglig leder av seksjonen og Ole Reistad Senter. John Eirik Laupsa går over i nye roller sentralt i organisasjonen, og det er altså ingen dramatikk i denne endringen.