NLF / Nyheter
NLF

Sett av dagene 15. - 19. juni. Vi feirer med den 5. Luftsportsuka i 2016. Har du ønsker eller forslag til aktiviteter? Ta kontakt med oss!

NLF

Det er inngått avtale mellom NLF og Andreas Mourud (69) om lederfunksjonen i den nye tilsynsmyndigheten for utdanning og lisensiering av ballong- og seilflypiloter. Oppgaven skal gjøres i en deltidsfunksjon. Samferdselsdepartementet (SD) har fra 1. januar 2016 utpekt Norges Luftsportforbund (NLF) som ansvarlig nasjonal myndighet på dette området. NLF har ansvaret for oppgaven, men det etableres en enhet som skal fungere helt uavhengig av forbundet. Navnet på tilsynsenheten er til godkjenning i SD i disse dager. Så snart navnet er avklart gjøres det kjent på NLFs hjemmeside. Enheten skal ha kontor hos NLF i Møllergata i Oslo.

NLF
Kontingentkrav for 2016 sendes ut i disse dager. Her er svar på en del spørsmål vi ofte får fra medlemmene vedrørende kontingent og lisenser.
NLF

Norges Luftsportforbund (NLF) er fra 1. januar 2016 utpekt som kompetent myndighet for utdanning og sertifisering av seilflygere og ballongførere i Norge.
Det er Samferdselsdepartementet som fastsetter de kompetente myndigheters gebyrer gjennom norsk forskrift. NLFs kompetente myndighetsavdeling har utarbeidet vedlagte forslag til gebyrregulativ som nå sendes på høring

Modellflyseksjonens medlemsblad MI får egen hjemmeside! Her kan du bestille abonnement og få informasjon om Norges eneste modellflyblad.

NLF

På luftsportstinget som avholdes hvert annet år velges forbundsstyret. En av styrets oppgaver er å nedsette komiteer. Nye komiteer skal fungere fra årsskiftet etter avholdt luftsportsting.

NLF

Det blir rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet den 10. desember offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2015. Vinneren er idrettslagene som får hele 327,5 millioner kroner til fordeling. Idrettslagene får hele 11 millioner kroner mer i år enn i fjor.

Luftfartstilsynets varslede forskrift for modellflyging og ubemannet luftfart (RPAS) trer i kraft fra 1. januar. For modellflygere i NLF er det business as usual.
NLF

Har du mottatt e-post påminnelse om å fornye flygebevis eller ferdighetsbevis? For å fornye må du fylle ut skjema for fornyelse og sende til medlemsservice pr. post eller e-post. Her finner du de ulike skjemaene du trenger.