NLF / Hangglidingparagliding / Sikkerhetssystem og regelverk...
Nilsen Trond

Sikkerhetssystem og regelverk...

Her finner du gjeldende sikkerhetssystem for hang-, para og speedgliding samt foregående versjon. Her ligger også BSL D 4-7 

 

1. Sikkerhetssystem V 7 - 2017

2. Tidligere sikkerhetssystem V 6.3

3. Utdanningsprogram for HG/PG

4. Utdanningsprogram for SPG (Obs: Dette er under revisjon)

4. Forskrift om bruk av hangglider og paraglider BSL D 4.7 som pdf - Link til Lovdata BSL D 4-7

5. Skjema for klubbrevisjon

6. Veiledning for klubbrevisjon

7. Skjema for lukking av avvik

8. Skjema for bytte av faglig leder