NLF / Motorfly / Seminarhelg i Motorflyseksjonen, 3. - 5. november. -Utdanning og teknisk.
Laupsa John Eirik

Seminarhelg i Motorflyseksjonen, 3. - 5. november. -Utdanning og teknisk.

I samarbeid med Luftfartsskolen AS har vi kommet frem til et kurs/seminaropplegg som både dekker behovet for de instruktører som i år må gjennomføre FI-refresherkurs, samt at alle skolesjefer skal kunne delta på skolesjefseminar med introduksjon av ny DTO-elevhåndbok. Teknisk seminar gjennomføres på søndagen. Utdanning og teknisk gjennomføres i hvert sitt kursrom på søndag 5. november.

De som melder seg på FI-refresherkurs, hvor det er Luftfartssskolen AS som har det faglige ansvaret, vil i løpet av lørdag og søndag få med seg både FI-refresher og skolesjefseminar. Introduksjonen av ny DTO elevhåndbok er vurdert som så relevant og viktig at det inngår i FI-refresherkurset. 

Skolesjefer og andre som ønsker å delta på skolesjefsemininaret er kun med på den faglige biten som gjennomføres søndag. Introduksjonen av den nye DTO elevhåndboken blir et hovedpunkt på søndagen.

Samtidig med skolesjefseminaret blir det gjennomført et flyteknisk seminar på samme sted. Det tekniske seminaret inneldes med en introduksjon til nytt regelverk og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dette. 

Kurs/seminar avholdes på Comfort Runway Hotel på Gardermoen. 

Så snart vi får på plass litt mer detaljer legges dette ut og det sendes informasjon rett til klubbene og nøkkelpersonell. Det vil da bli åpnet for påmeldinger o.s.v. Det blir kompakte opplegg og vi håper deltakere velger å kommet på ettermiddag/kveld dagen før sitt faglige opplegg begynner. Det vil være behov for å starte relativt tidlig begge dager for å komme gjennom programmet.

Mer informasjon kommer senest 1. september.