NLF / Mikrofly / Instruktørkurs 2017
Roger Holm

Instruktørkurs 2017

Trening på sim
Rollespill på I-kurset

Operasjons & Opplæringskomiteen vil gjennomføre årets ordinære instruktørkurs for mikroflygere fra den 11. til 14. mai 2017 i Oslo iht. vår liste over kandidater som har startet prosessen. 

Informasjon om hvordan en initierer opptak til instruktørkurset finner en i MFHB 4.7.1, der klubbene meddeler Mikroflyseksjonen at de vil kjøre Orienteringskurs (O-kurs) for en eller flere navngitte potensielle instruktørkandidater. Hensikten med O-kurset er å vurdere og gi føringer for kandidatens egnethet som instruktør.

De klubbene som har meddelt oss sin start av O-kurs, samt den enkelte aktuelle kandidat, vil motta en e-post senest 17. februar 2017 med enten tilbud om plass på kurset, eller de får spørsmål om mer informasjon dersom vi ikke har mottatt tilstrekkelig opplysninger om kandidatene. Hvis du mot formodning ikke mottar noen henvendelse, kontakt tom.bjerke@nlf.no.

I prosessen med ny versjon av MFHB er det foreslått strengere krav for å bli mikroflyinstruktør, og en vil derfor i år kun vurdere kandidater som har fylt 23 år og innehar minimum 175 flytimer totalt, eller vil oppnå 200 flytimer totalt før instruktørbeviset kan utstedes.

I denne forbindelse etableres det også nye kvalitetsrutiner for oppgradering til høyere klasser av instruktør, og en har derfor stanset oppgradering av nye kontrollinstruktører (IK-1) til denne prosessen er sluttført.

For å sikre oss godt forberedte, motiverte og egnede kandidater som fyller Mikroflyseksjonens krav og forventninger, og har fulgt en plan for rekruttering av instruktører i klubbene, blir klubbenes vurdering fra O-kurset tillagt stor vekt for det endelige opptaket til instruktørkurset. Derfor er det viktig at klubbenes innmelding inneholder fyldig informasjon om kandidaten med en oppsummering av O-kurset, totalt antall flytimer og år med mikroflyging samt annen relevant erfaring. Pensum til O-kurset fremgår av loggheftene, som kan lastes ned i to versjoner:
 A5 skjerm/pad versjon og A4 papirhefte versjon (som må stiftes sammen til et hefte).

Kandidatene skal i løpet av de 3 månedene før I-kurset gjennomgå en del av den pedagogiske teorien og sette seg inn i den forventede rollemodellen som instruktør skal være. Dette skal gjøres som selvstudium med avsluttende prøver, og vil arrangeres og tilrettelegges av Mikroflyseksjonen kort tid etter at opptaket er utført.

Mvh Operasjons & Opplæringskomitéen.