NLF / Mikrofly / Instruktørkurs 2018
Roger Holm

Instruktørkurs 2018

Trening på sim
Rollespill på I-kurset

Operasjons & Opplæringskomiteen vil gjennomføre årets ordinære instruktørkurs for mikroflygere fra den 10. til 13. mai 2018 i Oslo iht. vår liste over kandidater som har startet prosessen. 

Informasjon om hvordan en initierer opptak til instruktørkurset finner en i MFHB 4.7.1, der klubbene meddeler Mikroflyseksjonen at de vil kjøre klubbseleksjon iht MFHB 4.7.1.4 for en eller flere navngitte potensielle instruktørkandidater. Hensikten med klubbseleksjonen er å vurdere og gi føringer for kandidatens egnethet som instruktør.

MFHB har øket kravene for å bli mikroflyinstruktør, og en har i år primært vurdert kandidater som har fylt 23 år og innehar minimum 175 flytimer totalt, eller vil oppnå 200 flytimer totalt før instruktørbeviset kan utstedes.

For å sikre oss godt forberedte, motiverte og egnede kandidater som fyller Mikroflyseksjonens krav og forventninger, og har fulgt en plan for rekruttering av instruktører i klubbene, blir klubbenes vurdering fra klubbseleksjonen tillagt stor vekt for det endelige opptaket til instruktørkurset. Pensum til seleksjonen fremgår av loggheftene, som kan lastes ned i to versjoner:

 A5 skjerm/pad versjon og A5 papirhefte versjon (A4 liggende, som stiftes sammen til et A5 hefte). Kandidatene skal i løpet av de 2 månedene før I-kurset gjennomgå en del av den pedagogiske teorien og sette seg inn i den forventede rollemodellen som instruktør skal være. Dette skal gjøres som selvstudium med avsluttende prøver, og vil arrangeres og tilrettelegges av Mikroflyseksjonen kort tid etter at opptaket er utført. Pensum er:

  • Instruktørhåndboken feb 2017
  • Teknisk vedlikehold av Mikrofly
  • Kunnskaper i de åtte fagene som inngår i pensum til mikroflybeviset.

Mvh Operasjons & Opplæringskomitéen.