NLF / Mikrofly / Årlig besiktning av mikrofly – endret prosedyre
Roger Holm

Årlig besiktning av mikrofly – endret prosedyre

Ny prosedyre for årlig ettersyn og besiktning

Mikroflyseksjonens styre vedtok på styremøte den 22. oktober 2015 å endre prosedyren ved årlig besiktning av mikrofly etter en innstilling fra teknisk komite. Endringen ble behandlet under Oppdateringsseminaret for Tekniske Besiktningsmenn på Gardermoen i begynnelsen av oktober 2015, hvor 17 av seksjonens tekniske besiktningsmenn deltok.

I korte trekk går endringen ut på at ved fornyelse av flygetillatelsen, så sender besiktningsmannen inn en vedlikeholdsrapport på kun en side, mot tidligere 4 sider.

  • Eier* foretar årlig ettersyn etter besiktingsskjemaet på 4 sider.
  • Besiktningsmann tilkalles og foretar besiktning sammen med eier.
  • Loggbøker og skjema signeres.
  • Eier setter besiktningsskjemaet inn i Teknisk Perm.
  • Besiktningsmannen sender Vedlikeholdsrapporten inn til NLF/MFS.
  • NLF/MFS utsteder flytillatelse for ett år til eier.

*) Eier eller bruker av flyet

Endringen innføres fra 1. desember 2015, og de nye skjema blir gjort tilgjengelige den 15. november under Dokumenter/Skjema Flygebevis etc.