NLF / Seilfly / Oppsummering etter Seilflykonferansen 2014
Steinar Øksenholt

En fin helg på Storefjell der flyging, interessante foredrag, utstilling med fine fly og sosialt samvær med gode venner, er over.  Ca. 40 deltagere hadde satt av helgen for faglig påfyll og for å bidra til videreutvikling av seilflygingen i Norge.

Emnene varierte fra klubbutvikling med start på hva status er blant klubbene her hjemmet, via det som skjer generelt ellers i Europa, til hvordan det jobbes med klubbutvikling i Danmark.  En fikk rimelig klart for seg hva som bør, eller må, gjøres.  Utfordringene er å få klubbmedlemmer til å ta tak i forslagene som foreligger og gjøre en innsats til felles beste.  

Hvordan vi skal komme i luften i fremtiden, ble også diskutert.  Oversikten som ble lagt frem, vil bli arbeidet videre med og kvalitetssikres. Noen klubber har god erfaring med TMG og UL, i andre foreligger det ulike utfordringer det jobbes med, eller som det bør/må jobbes med.  Banelengde, banebeskaffenhet og tyngde på seilflyene som skal slepe, er viktige parametere.  Lette fly går greit, mens dagens nye tosetere og åpenklasseflyene kan være en utfordring. Vinsj er et godt alternativ for dem som har egnet plass til det.

Vi fikk høre ferske erfaringer fra deltakere i internasjonale konkurranser. Kortversjonen er at det trengs mye trening, erfaring og et godt støtteapparat, skal en gjøre det rimelig godt i de store internasjonale konkurransene.  Vi er på vei, men har fortsatt en stykke å gå.

I utstillingshallen var tre flotte, nye seilfly montert.  Det var UL motorseilflyet Taurus, ASG-29 og LAK-17B.  Alle hadde motor.  Taurusen kunne ta av selv, mens
ASG-29 og LAK-17B hadde hjemhentingsmotor. Erfaringene med den elektriske hjemhentingsmotoren i LAK-17 B ble gjennomgått.  Det er et konsept som ser ut til å vinne frem i miljøet.  Det gir en helt annen fleksibilitet, pålitelighet og tilgjengelighet enn de tradisjonelle hjemhentingsmotorene.  Vi fikk høre det siste nye innen utstyrsfronten.  Det som vi før kun snakket om som muligheter og fremtidsvyer, er nå etter hvert blitt standard i de nye flyene.

I nest siste økt på søndag, gjennomgikk vi nye regler og instrukser, som etter hvert vil komme.  Det ser ut som vi fortsatt har en stund på oss, før alt skal være innført.  Siste tips er våren 2018.  Nytt materiell er mer kompleks enn det vi har hatt og vært vant til tidligere.  Utsjekker bør legges opp etter det.  På fly med flaps, motor, vannballast begynner det å bli en del å holde oversikt over, spesielt dersom en skal få utnyttet det maksimalt. 

Avslutningsvis fikk vi en fin gjennomgang av ha som kreves for å komme igjennom O-kurs, både av forberedelse og under gjennomføringen.  Her var det litt å tenke på, for både arrangerende klubber og aktuelle kandidater. 

Takk for godt samvær, til Hallingdal FK som vertskap og Storefjell som konferansearena - sees igjen om to år!