NLF / Modellfly / Sikkerhetsbulletin
Jon Gunnar Wold

Sikkerhetsbulletin

Modellflyseksjonens Sikkerhetsutvalg (SU) er oppnevnt av Seksjonsstyret for å drive flytryggingsarbeid iht. Modellflyhåndboka. Med bakgrunn i hendelsesrapporter, vil SU publisere sikkerhetsbulletins som kan lastes ned her.