NLF / Motorfly / VFR-guide for 2014
Santiago Amengual

VFR-guide for 2014

På Luftfartstilsynets hjemmeside kan vi lese at VFR-guiden for 2014 er klar, og kan lastast ned i pdf-format. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område.

Heftet er laga for å gje pilotar innspel i planlegging og gjennomføring av flyturar i norsk luftrom.

Du finne VFR-guiden her.