NLF / Motorfly / Tilbud om gratis foredrag til flyklubber og ideelle organisasjoner
Santiago Amengual

Tilbud om gratis foredrag til flyklubber og ideelle organisasjoner

Det gjennomføres for tiden betydelig endringer av regelverk som har betydning for skole og privatflyging i Norge.

Luftfartstilsynet tilbyr derfor å avholde lokale informasjonsmøter hvor det er anledning til å møte våre medarbeidere og ikke minst stille spørsmål dersom det er noe du eller dere lurer på.

Dersom du synes dette tilbudet er interessant i din klubb eller organisasjon, benytt det elektroniske skjemaet som du finner her. Vi vil deretter ta kontakt for å avtale nærmere detaljer og eventuelt justere tidspunkt og program.

På skjema finner du flere alternative tema for presentasjonene. Vi ønsker å skreddersy informasjon, slik at det er mest mulig relevant for din målgruppe.

For å kunne benytte dette tilbudet må den som bestiller sørge for:

  • Egnede lokaler stilles til rådighet.
  • Det må være mulighet for å vise presentasjon på storskjerm.

 

Det bør helst være mellom 15-50 deltagere. Dersom det er snakk om færre  enn 15 deltagere, må dette vurderes særskilt.