NLF / Motorfly / sjøtest
Mikael Aksdal

sjøtest

Splash-In ved Oset Hotell, Tisleifjorden

Dette er en test på sjøfly artikkel