NLF / Motorfly / Sertifikat
George Lundberg

Sertifikat

Sertifikat endringer som følge av EASA regelverk
CAA UK har utgitt et dokument som beskriver de antatte endringene i sertifikatbestemmelsene ved overgangen til EASA regelverk som kan implementeres fra 8. april 2012. (Dokumentet er vedlagt nedenfor)

Bytte av nasjonale sertifikater -eksamen i menneskelige ytelser og begrensninger
I forbindelse med overgang til nytt regelverk, planlagt innført 8. april 2012, kreves det at alle sertifikatinnehavere har gyldig JAR-FCL for å kunne utøve sine rettigheter. Etter innføring av nytt regelverk må de som ikke har et JAR-FCL sertifikat bytte til Part-FCL. De som har et JAR-FCL sertifikat kan fortsette å fly på dette i en overgangsperiode og så lenge JAR-FCL sertifikatet er gyldig. Det betyr at innehavere av nasjonale sertifikater, etter innføring av nytt regelverk, ikke kan utøve sine rettigheter før dette er byttet til Part-FCL.
Ett av kravene for å få bytte fra nasjonalt til JAR-FCL er at teori eksamen i faget HPL/MYB er gjennomført og bestått. For å imøtekomme markedet, tilbyr derfor Luftfartstilsynet å arrangere eksamen i dette faget utenom de fastsatte eksamensperiodene.

Følgende datoer er satt opp:
ATPL(A/H), CPL(A/H)
Oslo, 24. og 25. oktober, 17. og 18. november 2011
Bodø, 29. august, 27. september, 18. oktober og 29. november 2011

PPL
Bodø, Oslo og Trondheim, 19. september 2011

For dem som måtte ønske å melde seg opp til eksamen på en av de ovennevnte datoer, må skjema NF-0427, http://www.luftfartstilsynet.no/multimedia/archive/00006/NF-0427B_P_meld... fylles ut og sendes oss i god tid før eksamensdatoene. Husk å ta med ønske om dato. Kandidatene blir satt opp/får plass etter når søknadsskjemaene mottas. Gebyr for teoriprøve, enkeltfag, er pr. tiden kr 860,-.
Samtidig oppfordres de som allerede har gjennomført eksamen i HPL/MYB, om snarest å søke om bytte til JAR-FCL. Benytt søknadsskjema NF-1022B http://www.luftfartstilsynet.no/multimedia/archive/00006/NF-1022B_-_S_kn.... Gebyr for bytte til JAR-FCL er pr. tiden kr 1 160,-.
Søknader som kommer senere enn 4 uker før nytt regelverk trer i kraft, kan ikke påregnes å bli behandlet og få utstedt nytt sertifikat innen 8. april 2012.