NLF / Motorfly / Seminarhelg motorfly 4. - 5. november 2017. Oppdatert informasjon.
Santiago Amengual

Seminarhelg motorfly 4. - 5. november 2017. Oppdatert informasjon.

NLF/Motorflyseksjonen inviterer til seminarhelg den 4. til 5. november på Comfort Runway Hotel Gardermoen.

Helgen består av et FI-refresher seminar som går fra 4. til 5. november samt et skolesjefsseminar og et teknisk seminar for hhv. skolesjefer og tekniske ledere på søndag 5.november.

  • FI-refresher seminar: 4. – 5. november
  • Skolesjefsseminar 5. november
  • Teknisk seminar 5. november

Seminarene for skolesjefer og tekniske ledere vil foregå parallelt, mens andre dag av FI-refresher seminaret vil arrangeres sammen med skolesjefsseminaret.

FI-refresherseminar er åpent for alle instruktører på like vilkår, og arrangeres under faglig ledelse av Luftfartsskolen.

For instruktører tilsluttet NLF-skoler (RF) subsidieres overnatting og middag for inntil to instruktører per klubb (lunsj begge dager er inkludert i kursprisen for FI-refresher).

Også skolesjefs- og teknisk seminar subsidieres noe av NLF, dette vil avspeiles i pris.

Det er mulighet for ankomst fredag 3. november for deltagere på FI-refresher seminaret som ikke har mulighet til å nå frem til seminaret starter klokken 10:00 lørdag 4. november. Tilsvarende ankomst lørdag 4. november for deltagere som ikke har mulighet til å nå frem til seminar-start søndag 5. november klokken 09:00.

Ytterligere informasjon, med blant annet priser, legges ut på hjemmesiden torsdag 7. september. Det vil da også åpnes for påmelding.

Kontaktperson for seminarhelgen både for NLF og Luftfartsskolen AS er Santiago Amengual, mob: 4725549.