NLF / Motorfly / Seksjonshederstegn -vet du om noen som bør hedres?
George Lundberg

Seksjonshederstegn -vet du om noen som bør hedres?

Innstillinger til Motorflyseksjonens hederstegn meldes til fagsjef på e-postadresse motorfly@nlf.no. For seksjonshederstegn er fristen for å fremme forslag som ønskes tildelt i 2013 satt til den 28. februar 2013. Forslag til hederstegn kan fremmes av enkeltpersoner, klubbstyrer, seksjonsstyrer eller forbundsstyret. Statutter for hederstegnene, oversikt over hvem som har fått hederstegn tidligere og skjema for forslag finner du her!