NLF / Motorfly / Årsmøte i ACN - 12.12.2013
Tangen Atle

Årsmøte i ACN - 12.12.2013

Nyvalgt styre i ACN 2013

Det nye styret i ACN:
* Formann - Morten Belstad
* Nestformann - Thore Thoresen
* Kasserer - Christian Falck
* Styremedlem - Ivar Dyrdal
* Styremedlem - Ulrik Hasle
* Styremedlem - Steinar Østby

Se møtereferat på ACNs hjemmeside: http://www.aerobatics.no.