NLF / Motorfly / PPL teori eksamensadatoene for 2015 er klare.
Santiago Amengual

PPL teori eksamensadatoene for 2015 er klare.

PPL teori eksamensadatoene for 2015 er klare.

Det vil i 2015 bli avholdt eksamen 6 ganger, noe som er en økning fra 4 som var opprinnelig satt oppi 2014.

PPL eksamen 2015
   
Påmelding Eksamensdato
5. januar 2015 29. januar 2015
16. mars 2015 9. april 2015
4. mai 2015 28. mai 2015
18. mai 2015 20. juni 2015 (*)
24. august 2015 17. september 2015
19. oktober 2015 12. november 2015

*=Avholdes i forbindelse med Luftsportsuka 2015

Sjekk Luftfartstilsynet sine hjemmsider for mer utfyllende info.