NLF / Motorfly / Nytt styre i NLF Motorflyseksjonen
Santiago Amengual

Nytt styre i NLF Motorflyseksjonen

Luftsportstinget valgte et nytt styre, som var enstemmig innstilt på årets seksjonsmøte i NLF Motorflyseksjonen. Linda Christine Lilleng forsetter som leder, mens tidligere styrmedlemer Bjørn Skogøy (nå nestleder), Eirik Bruset og Sindre Holberg ble gjenvalgt i de samme rollene. De nye styremedlemmene ble Elisabeth Olsen Nordvik, Ole André Utheim og Bjørn Egenberg.