NLF / Motorfly / Nyheter
NLF

På denne siden finner du lister som er hentet ut av Medlems og Lisenssystemet i NLF pr. 31. desember 2013.

Listene er fordelt på alderskategoriene som skal brukes i Idrettsregistreringen 2014.

Morten Belstad og Ulrik Hasle var de norske representantene på årets nordiske koordineringsmøte.
Det høye aktivitetsnivået og grundige arbeidet som er nedlagt i det norske akromiljøet ble trukket frem på årets møte.

Nyvalgt styre i ACN 2013

Morten Belstad - ny leder i ACN

CIVA er forkortelse for Committee International Voltige Aerienne - the International Aerobatic Commission. Dtte er avdeligen innen FAI som styrer regelverk for aerobatic-konkurranser og i samarbeid med nasjonale aeroklubber / luftsportsforbund arrangerer VM og EM i klassene Advanced og Unlimited for både seilfly og motorfly.

NLF

NLFs sekretariat har flyttet fra Rådhusgata 5b til moderne lokaler i femte etasje i Møllergata 39.
Vår nye adresse er Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo. Dette er både besøks- og postadresse. E-post: post@nlf.no Telefon 23 01 04 50. I forbindelse med flyttingen har NLF valgt å slutte med telefaks.

LN-DAV Hattfjelldal FK

Presentasjoner fra helgens seminar

Gardermoen CTR og omliggende OSLO TMA 2500FT

Fra den 14. november 2013 har Gardermoen fått ny kontrollsone, der større deler av den sør-østlige delen er smalnet inn, slik at det gamle hjørnet ved Sørum kirke er flyttet nesten bort til Frogner kirke.

NLF

Fristen for klubbene å kunne søke om hederstegn for tildeling i 2014 er 15. desember.

Luftfartsskolen og Rørosfly har besluttet å fusjonere all virksomhet inn i en og samme organisasjon under navnet Luftfartsskolen AS. De to velrennomerte skolene har i en årrekke hatt et nært og godt samarbeid og initiativet til sammenslåingen kommer fra begge parter.