NLF / Motorfly / Nyheter

VFR-guiden for 2016 er klar, og kan lastast ned i pdf. VFR-guiden gjev allmennflygarar oversikt over nokre av dei viktigaste omsyna som må takast når ein ferdast innanfor norsk område. Heftet er laga for å gje pilotar innspel i planlegging og gjennomføring av flyturar i norsk luftrom.

Velkommen til Norgesmesterskapet i akroflyging 2016.

Under finner du presentasjonene etter helgens "Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter".

Det mangler noen få presentasjoner og disse vil legges ut fortløpende.

 

NLF i samarbeid med Luftfartstilsynet arrangerer denne helgen "Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter". 

NLF

Dette ønsker vi å feire litt ekstra, samt at vi skal passe på å ha de gode innslagene, rammen og folkene som tidligere. I år tror vi det vil bli rekordmange deltagere. Sikre deg plass ved å melde deg på nå!

NLF i samarbeid med Luftfartstilsynet inviterer til Sikkerhetsseminar for operative flystevneansvarlige og oppvisningspiloter helgen 30 april og 1 mai 2016 på Gardermoen.

I Norge er ikke luftfartøy definert i vernesammenheng, i motsetning til hva gjelder andre fartøy, båter eller rullende materiell som biler og tog. Nå vil veteranflyentusiast Morten Haave etablere en landsomfattende forening for luftfartøyvern for å dreie norsk vernetankegang i en luftigere retning.

Norges Luftsportforbund (NLF) melder at Avinors ordning for tilgang til flyplasser utenom åpningstid nå videreføres og at man straks kan søke om PFLY-kortet for 2016.

NLFs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (tidligere Norsk Aero Klubb). Flytjenesten ble opprettet 1. mars 1995 ved at NAKs skogbrann-vakttjeneste og NAKs redningstjeneste ble slått sammen. Etter at organisasjonen på Luftsportstinget i 2007 vedtok å endre organisasjonens navn fra NLF/NAK til kun NLF ble det valgt å inntil videre opprettholde NAK i flytjeneste-sammenheng. Luftsportstyret gjorde i september 2018 vedtak om at også flytjenesten skal bære organisasjonens navn. Korrekt navn er derved NLFs Flytjeneste.