NLF / Motorfly / Nyheter

De norske sportsflygerne Kurt Norevik og Petter Strømme tok gull i presisjonsflyging under World Air Games i Dubai.

Her vil du finner presentasjonene som ble brukt under fagseminaret i helgen. (Legges ut forløpende).

Luftfartstilsynet har oppdatert sitt informasjonshefte om vinteroperasjoner for privatflygere som flyr VFR.

Fagseminaret. FI kurset er over for denne gang.

Norges Idrettsforbund (NIF) lyser ut utstyrsmidlene i uke 43, med søknadsfrist for klubbene, 23. november.

Leder av styret i motorflyseksjonen, Stig Hoftaniska overbringer herved en hilsen og en takk til NAK Flytjeneste fra Presidenten i Norges Idrettsforbund, Tom Tvedt og fra NLFs president, Rolf Liland og ikke minst fra oss i NLF/Motor for den fantastiske innsats som ble utvist i forbindelse med leteoppdraget på Bjorli.

Luftfartstilsynet har i samarbeid med Norges Luftsportforbund utarbeidet en et flygeblad som forteller litt om hvordan arbeidet med oppvisningsflyging foregår i Norge.

Thore Thoresen gikk av med sierene i helgens nordiske mesterskap som ble avholdt på Starmoen. Glimrende forhold dannet rammen for et fantastisk arrangement.

Luftfartstilsynet jobber med å forenkle gjennomføring av teoriopplæring og eksamen. Vi trenger hjelp fra markedet til dette og inviterer derfor til en workshop 18. august 2015.