NLF / Motorfly / Nyheter
Denne siden er laget for å gi et enkelt innblikk i EASA-regelverket for flygere. Du finner lenker til regler vedr sertifikat, medisinsk og flyskoler. Det operative regelverket vil først komme sent i 2014 og siden vil da bli oppdatert med dette.
Gardermoen CTR og omliggende OSLO TMA 2500FT

Fra den 14. november 2013 har Gardermoen fått ny kontrollsone, der større deler av den sør-østlige delen er smalnet inn, slik at det gamle hjørnet ved Sørum kirke er flyttet nesten bort til Frogner kirke.

NLF

Fristen for klubbene å kunne søke om hederstegn for tildeling i 2014 er 15. desember.

Luftfartsskolen og Rørosfly har besluttet å fusjonere all virksomhet inn i en og samme organisasjon under navnet Luftfartsskolen AS. De to velrennomerte skolene har i en årrekke hatt et nært og godt samarbeid og initiativet til sammenslåingen kommer fra begge parter.

Luftfartstilsynet har utarbeidet et godt materiale for informasjon til privatflygere om vinterflyging. Det er både et informasjonshefte og et kompedie i tillegg til en presentasjon som kan benyttes i klubbene på klubbkvelder med mer.

Har du lenge vurdert å utvide dine ferdigher? Hva med mørkeutsjekk? Rakkestad flyklubb tilbyr dette som en pakkeløsning også for de som ikke er medlem avklubben.

Pakkeprisen inkluderer følgende:

Luftfartstilsynet har publisert datoene for teorieksamen til PPL i 2014. Du finner datoene her: http://luftfartstilsynet.no/selvbetjening/utdanning/article12218.ece

Årets skolesjef seminar avholdes som en del av motorflyseksjonens fagseminar i 2013. Se artikkel om fagseminar. Fagseminaret vil ikke gjelde som FI-refresher-kurs i år.

Bodø Flyklubb starter denne uken kurs til privatflygersertifikat. Teorikurset er basert på klasseromsundervisning  og vil foregå hver mandag og onsdag kl. 18-22 utover høsten. Hos oss kan du få opplæring til:
• Privatflygersertifikat (PPL-A)
• Mørkeflyging
• Akroflyging