NLF / Motorfly / Nyheter

Norges Luftsportforbund (NLF) melder at Avinors ordning for tilgang til flyplasser utenom åpningstid nå videreføres og at man straks kan søke om PFLY-kortet for 2016.

NLFs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (tidligere Norsk Aero Klubb). Flytjenesten ble opprettet 1. mars 1995 ved at NAKs skogbrann-vakttjeneste og NAKs redningstjeneste ble slått sammen. Etter at organisasjonen på Luftsportstinget i 2007 vedtok å endre organisasjonens navn fra NLF/NAK til kun NLF ble det valgt å inntil videre opprettholde NAK i flytjeneste-sammenheng. Luftsportstyret gjorde i september 2018 vedtak om at også flytjenesten skal bære organisasjonens navn. Korrekt navn er derved NLFs Flytjeneste. 

De norske sportsflygerne Kurt Norevik og Petter Strømme tok gull i presisjonsflyging under World Air Games i Dubai.

Her vil du finner presentasjonene som ble brukt under fagseminaret i helgen. (Legges ut forløpende).

Luftfartstilsynet har oppdatert sitt informasjonshefte om vinteroperasjoner for privatflygere som flyr VFR.

Fagseminaret. FI kurset er over for denne gang.

Norges Idrettsforbund (NIF) lyser ut utstyrsmidlene i uke 43, med søknadsfrist for klubbene, 23. november.

Leder av styret i motorflyseksjonen, Stig Hoftaniska overbringer herved en hilsen og en takk til NAK Flytjeneste fra Presidenten i Norges Idrettsforbund, Tom Tvedt og fra NLFs president, Rolf Liland og ikke minst fra oss i NLF/Motor for den fantastiske innsats som ble utvist i forbindelse med leteoppdraget på Bjorli.

Luftfartstilsynet har i samarbeid med Norges Luftsportforbund utarbeidet en et flygeblad som forteller litt om hvordan arbeidet med oppvisningsflyging foregår i Norge.