NLF / Motorfly / Nyheter

Motorferdsel i utmark og vassdrag er i utgangspunktet forbudt, men motorferdselloven åpner for noen unntak som er beskrevet i loven og som er akseptert som allment anerkjente nytteformål.

NLF

På Luftsportstinget 2017 ble Rolf Liland gjenvalgt som president for to nye år. Rolf har vært forbundets president siden 2013. Også Mariann Brattland som har vært 2. visepresident siden 2015 ble gjenvalgt. Ny i presidentskapet er Asle Sudbø.

Luftsportstinget valgte et nytt styre, som var enstemmig innstilt på årets seksjonsmøte i NLF Motorflyseksjonen. 

NLF

Her finner du innkalling og alle saksdokumenter til Luftsportstinget og seksjonsmøtene 2017.

Motorflyseksjonens styre innbyr valgte ledere i klubbene til ledermøte på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, søndag 2. April 2017.

Fra og med 2017 skal alle NLFs medlemmer som har FAI sportslisens, søker om fornyelse eller utstedelse av FAI sportslisens, ha gjennomgått Antidoping Norges e-læringsprogram Ren utøver.

Her finner du Luftfartstilsynets mest oppdaterte informasjonshefte om vinteroperasjoner for privatflygere som flyr VFR.

 

Målgruppe er både erfarne og uerfarne piloter enten du vil gjennomføre en full akroutsjekk eller kun ta et forkortet kurs i unormale stillinger og spin.

Motorflyseksjonen/NLF innbyr til skolesjefseminar. Det er fortrinnsvis skolesjefene som bør delta.