NLF / Motorfly / Ny leder i NAK`s flytjeneste på plass
Santiago Amengual

Ny leder i NAK`s flytjeneste på plass

Vi gratulerer Dagfinn Terning med vervet som leder av NAK`s flytjeneste. Dagfinn har en mangeårig erfaring i flytjenesten og styret i motorflyseksjonen mener han og hans visjoner for veien flytjenesten bør gå er å tråd med styrets ønske.

Hans yrkesmessige bakgrunn de siste 20 år er 4 år som daglig leder/adm. direktør og resten som Business Development Manager og forskjellige prosjektleder-stillinger.

Siden han startet sin karriere som privatflyger i 1980 har han hatt flere perioder som leder/styremedlem/kasserer i Tromsø Flyklubb.

Dagfinn sier selv. "Som leder er det viktig for meg å skape involvering og eierskap hos de som deltar. Spesielt i forbindelse med Skogbrann-tjenesten vil det være viktig å få god kontakt med deltakerne og lære faget og evt. problemstillinger.

Den samfunnsmessige nytten må komme først når det gjelder Flytjenesten. Vi får støtte som er tildelt oss i konkurranse med mange andre viktige formål. Derfor må vi jobbe for å levere best mulige tjenester hver gang det er aktuelt."