NLF / Motorfly / NIF Lovnorm 2012 for klubbene
George Lundberg

NIF Lovnorm 2012 for klubbene

Alle klubber tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF) bør snarest mulig vedta den nye lovnormen. Lovnormen ble vedtatt i NIF i november 2011 og publisert i 2012. NLF er et særforbund tilknyttet NIF og alle klubbbene (idrettslagene) tilknyttet NLF erpålagt å gjøre denne endringen.
Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Etter vedtak i årsmøtet må lovendringene sendes til idrettskretsen for godkjenning. Lovendringer i idrettslagets lov som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Les mer på denne lenken eller last ned lovnormen som er vedlagt nederst i denne artikkelen.
Denne lenken kan benyttes direkte i nettleseren: http://www.nif.no/tema/lover/Documents/Lovnorm_for_IL__-endelig_versjon_-_publisert_120112.DOC