NLF / Motorfly / Nasjonale sertifikater blir ugyldige i april 2013
George Lundberg

Nasjonale sertifikater blir ugyldige i april 2013

Luftfartstilsynet har besluttet at nasjonale sertifikater blir ugyldige fra ikrafttredelse av EASA Part-FCL i Norge i april 2013. AIC N 10/12 beskriver dette nærmere. Se lenke: http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/aic-n/article7166.ece
Teksten fra AIC-en er hentet ut her: Norge vil, med virkning fra 8. april 2013, gjennomføre deler av nytt EASA-regelverk som innebærer endring av status for BSL C-serien samt JAR-FCL 1 og 2. Nytt regelverk vil få betegnelsen Regulation on Air Crew og består av til sammen syv annekser. I denne forbindelse gjør vi spesielt oppmerksom på følgende: Piloter som har nasjonalt (norsk) sertifikat og som ikke får byttet dette til JAR FCL-sertifikat innen implementeringsdatoen for nytt regelverk (8. april 2013), vil ikke ha et gyldig besetnings-sertifikat etter denne datoen. De som har et JAR-FCL-sertifikat, kan fortsette å fly med dette sertifikatet etter implementeringsdatoen. Ved forlengelse, fornyelse og andre administrative årsaker, vil Luftfartstilsynet utstede nytt EASA sertifikat. Det er  mulig å bytte et nasjonalt sertifikat til et EASA (Del FCL)-sertifikat etter implementeringsdatoen, men en må da påregne lang saksbehandlingstid i en periode i forbindelse med overgangen til nytt regelverk. Luftfartstilsynet oppfordrer derfor til at flest mulig bytter til JAR FCL-sertifikat i god tid før implementeringsdatoen. Prosedyrer i forbindelse med innføring av nytt regelverk er beskrevet mer i detalj på Luftfartstilsynets hjemmesider www.luftfartstilsynet.no.