NLF / Motorfly / Nå kan motorflygere søke om PFLY-kort for to år
Torkell

Nå kan motorflygere søke om PFLY-kort for to år

PFLY-kortet gir mulighet til å lande og ta av på en rekke Avinor-lufthavner utenom åpningstid. Foto: Torkell Sætervadet

Innehavere av gyldig flysertifikat med minstenivå LAPL(A)/PPL(A) kan igjen søke om PFLY-kortet som gir mulighet for å lande og ta av på en rekke flyplasser utenom åpningstid. Fra og med i år er gydlighetstiden to år, det vil si med utløp 31.12.2019. 

Du kan lese mer om ordningen på Avinors hjemmeside

Etter å ha gjennomført en risikoanalyse i 2017, utreder Avinor fortsatt hvorvidt ordningen kan utvides for mikroflygere og andre innehavere av flygebevis utstedt av NLF (seilflygere). Det ligger an til en beslutningsprosess som på divisjonsnivå skal være ferdigstilt 16. mars, mens endelig beslutning ved konsernledelsen er ventet før påske 2018. NLF vil holde utøverne orientert så snart det foreligger en beslutning i saken, herunder om hvilke vilkår som vil gjelde for en eventuell utvidelse av ordningen.