NLF / Motorfly / Motorflyseksjonen/NLF innbyr til skolesjefseminar. Det er fortrinnsvis skolesjefene som bør delta.
Santiago Amengual

Motorflyseksjonen/NLF innbyr til skolesjefseminar. Det er fortrinnsvis skolesjefene som bør delta.

Foto:Flynytt

Motorflyseksjonen/NLF innbyr til skolesjefseminar. Det er fortrinnsvis skolesjefene som bør delta. 
19. – 20. november 2016 på Best Western Oslo Airport Hotell.

Oppstart kl.1000 på lørdag og avslutning kl. 1400 på søndag.
Vi ber om at assisterende skolesjef eller annen representant fra klubbskolen møter dersom skolesjef ikke har anledning.

Denne innbydelsen sendes til klubbens e-post adresse med kopi til de skolesjefer som vi har e-mail adressen til. Den som mottar e-post på vegne av klubben bes å forvisse seg om at skolesjefen har mottatt innbydelsen.

Det vil ikke bli avholdt FI-refresher kurs i forbindelse med dette seminaret i år. Luftfartsskolen har som mål å arrangere FI refresherkurs i januar 2017.

Med unntak av en egenandel på kr. 800,- dekker Motorflyseksjonen kostnadene for opphold for en person fra hver klubb som har skoletillatelse (skolesjefen eller stedfortreder). Middagen på lørdag inngår i pakken som seksjonen dekker. Egenandelen blir etterfakturert.

Tilbudet gjelder for en person fra hver klubb. Det er også fullt mulig å delta for andre men da må kostnaden dekkes av den enkelte / enkelte klubb. Prisen er kr. 1.600,-  (lørdag-søndag). Dagpakken på søndagen dekkes av NLF.

Utgiftene for reise vil bli avregnet etter reisefordelingsprinsippet for én deltaker pr klubb (skolesjefen eller hans/hennes stedfortreder). Ta med originalkvitteringer for reise og legg ved reiseregningen som fylles ut på seminaret. Det vil ikke bli akseptert høyere reisekostnader enn de som gjelder for sportspris på flyreiser (SAS Sportspris).. Reisefordelingsprinsippet medfører at reisekostnadene vil bli de samme for en deltaker fra Kirkenes som en fra Gardermoen.

Alle øvrige deltakere må selv dekke kostnadene for reise og deltagelse.

Påmelding gjøres snarest via følgende link: http://nlf.pameldingssystem.no/skolesjefsseminar2016motor

For detaljert program se egen epost som sendes ut mandag 14. november. Hovedelementene blir:

  • Skolehåndbok 6.1 med LAPL
  • DTO – Presentasjon og tanker rundt det nye skoleregimet som trer i kraft 2017 (vi har frem til 2018)
  • Revisjon av teoripensum og flyprogram PPL og LAPL
  • Hva kan vi lære av de kommersielle skolene?
  • SOP i tillegg til skolehåndbok
  • Train the trainer – standardisering i klubbskolene – metodikk, pedagogikk og praktisk utøvelse i et overordnet perspektiv i NLF