NLF / Motorfly / Luftsportsamlingen på Starmoen og midler fra Harald Kroghs minnefond
George Lundberg

Luftsportsamlingen på Starmoen og midler fra Harald Kroghs minnefond

Pengesekk

Etter en vellykket luftsportsamling på Starmoen kan de som trente på plassen få dekket noe flyging på bakgrunn av dokumentasjon fra reisedagboka til flyet. Scan denne og send inn til fung. fagsjef i Motorflyseksjonen, George Lundberg innen 29. mai 2011.
Vi retter en stor takk til Harald Kroghs minnefond som bevilget midler til sikkerhetsfremmende landingstrening og "upset recovery" trening.