NLF / Motorfly / Ledermøtet i Motorflyseksjonen -påmeldingen har åpnet.
Laupsa John Eirik

Ledermøtet i Motorflyseksjonen -påmeldingen har åpnet.

Motorflyseksjonens ledermøta arrangeres på Gardermoen lørdag 7. og søndag 8. april. Det er nå åpnet for påmeldinger. Fristen for påmeldinger er satt til 25. mars. Reservasjonen på DE rom som ikke er bestilt per denne datoen blir